Content Management Powered by CuteNews
Misija Republike Srbije pri UN - eneva
| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ambasador

B I O G R A F I J A     A M B A S A D O R A


avgust 2013 - Ambasador stalni predstavnik Republike Srbije pri OUN i drugim Međunarodnim Organizacijama u Ženevi


avgust 2010 - Zamenik pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju ambasador   (- decembra  2012. godine- jun 2013. godine, detaširan u Kabinet predsednika Narodne Skupštine R.Srbije )


jun 2006  - Ambasador Republike Srbije u Norveškoj


mart 2006 - Ambasador Republike Srbije i Crne Gore u Norveškoj


septembar 2004  - Šef Diplomatskog protokola – ambasador


novembar 2002 - Zamenik pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju –    opunomoćeni  ministar


mart 2001   - Zamenik šefa Misije SRJ pri UN u Njujorku - ministar    savetnik


oktobar 2000 - mart 2001 - Otpravnik poslova a.i. Misije SRJ pri UN u Njujorku


1997 - Prvi sekretar/savetnik za ekonomska pitanja UN u misiji SRJ pri UN     u Njujorku


1993 - Prvi sekretar u Grupi za konferenciju o Bivšoj Jugoslaviji


1992 - Prvi sekretar u direkciji za KEBS, Savet Evrope, NATO i  ZEU


1991 - v.d. šef Kabineta zamenika SSIP


1991 - Savetnik u Sektoru za multilateralnu ekonomsku saradnju


1989 - Prvi sekretar u Upravi za međunarodne organizacije


1985 - Pomoćnik predsedavajućeg Grupe 77 Zemalja u razvoju u UN u Njujorku i treći sekretar u Misiji Jugoslavije pri UN u Njujorku


1983 - Ataše u Grupi za kretanja u svetskoj privredi međunarodnim ekonomskim odnosima


1982 - Ataše u Upravi za međunarodne organizacije


1981 - Pripravnik u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove


1979 - 1980 - Radio na Ekonomskom instututu u Subotici


1979 - Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  Buckingham, Velika Britanija


Оženjen, Otac jednog deteta
 Ambasador
Ambasador